GDPR

Behandling av personsuppgifter.

 

 

Här kan du ta del av våra rutiner beträffande behandling av personuppgifter du lämnar till oss.
Dessa rutiner kan sammanfattas i följande frågor och svar.

  • Hur många register har vi? Vi har idag 2 register, den ena är en Maillista för kommunikation som används för kommunikation med kunder endast för nyhetsbrev, erbjudanden och nyheter. Vårt andra register gäller vårt bokningssystem där bokningar behandlas.
  • Vem är personuppgiftsansvarig? Corosh Toshang. corosh@divingtravel.se Mobil: 070 5803397
  • Vilken typ av personuppgifter behandlas? För bokningar och i bokningssystemet behandlas Namn, adress, mailadress, telefonnummer, födelsedatum, samt erfarenhetsnivå av dykning och i vissa fall passport nr. I Maillista för kommunikation används endast mailadress, namn och efternamn.
  •  Sker behandling av särskilda uppgifter(tidigare känsliga uppgifter)? Svar Nej
  • Behandlas personnummer? Nej, Endast födelsedatum och endast vid bokningar.
  • Behandlas uppgifter om barn (barn under 16 år generellt)? Endast vid bokningar vi vårdnadshavande medgivande.
  • Hur samlas uppgifterna in och från vem? Vid bokningar lämnar kunden själv in uppgifterna direkt till oss. Samma gäller om kunden vill vara med på vår maillista för nyhetsbrev.
  • Vem eller vilka har behörighet att behandla uppgifterna?  Diving Travel Network samt endast vid bokningar även berörda flygbolag och hotell just för den specifika resan kunden är bokade på.
  • Vilken laglig grund finns för användning av personuppgifter enligt ovan ? vid bokningar behandlas uppgifterna för att fullgöra vår del i köpeavtal.  Maillistan för nyhetsbrev är baserade på kundens samtycke och är frivilligt. Kunden har möjlighet att när som helst begära att bli avregistrerade.
  • Hur länge sparas uppgifterna? Personuppgifter för resenär som har en bokat resa hos oss kommer att sorteras bort efter avslutat bokslut för det år resetjänsten har bokförts i.
   Uppefter i Maillistan för nyhetsbrev kan raderas på kundens begäran.
  • Hur skyddas uppgifterna, vilka säkerhetsrutiner finns?  Vi använder oss om dem skyddsmekanismer som finns tillgängliga samt genom allmän försiktighet. Genom regelbundna uppdateringar av lösenord.  Antivirussystem samt inbyggda skydd i hos våra leverantörer av system.

   Finns du registrerade hos oss, har du alltid rätt att när som helst ta del av de uppgifter vi har om dig. Du kan också när som helst begära att bli avregistrerade. Avregistrering är dock ej möjligt om du har en planerad resa med oss eller om du har åkt på en resa med oss under ett räkenskapsår för vilket vår bokslut ännu ej är klar.  

   Dina uppgifter är skyddade och kommer aldrig missbrukas.


  Diving Travel Network AB


  Epost: info@divingtravel.se
  08-756 57 10
  0920-22 85 89
  070-580 33 97

  Skype:Diving Travel Network
  Viber: 0705803397

   

  Kungsgatan 23B
  972 31 Luleå

  Öppettider: Vi har öppet Vardagar 09.00-18.00